(BĐT) - Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.  
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, năm 2016, doanh thu của Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin đạt 4.626 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2015. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại giảm đến gần 10% giúp lợi nhuận gộp của Công ty tăng từ 778 tỷ đồng lên gần 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin tăng lần lượt từ 20 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với năm 2015) và từ 15 tỷ đồng lên gần 47 tỷ đồng (tăng hơn 200% so với năm 2015).

Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin có vốn điều lệ là 1.300 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của doanh nghiệp này là 5.947 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 4.617 tỷ đồng.