(BĐT) - Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu QB07 Nâng cấp và mở rộng cảng cá sông Gianh, huyện Bố Trạch thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 43,29 triệu USD (vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á là 31,75 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 11,54 triệu USD). Trong đó, Gói thầu QB07 có giá dự toán 80,699 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu ngày 9/4/2021.

Kết quả, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng Trường Xuân - Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội, với giá trúng thầu 82,076 tỷ đồng (trong đó, giá đánh giá là 74,076 tỷ đồng, chi phí dự phòng 8 tỷ đồng). Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, áp dụng đơn giá cố định.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, 4 năm trở lại đây, Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội được công bố trúng 17 gói thầu. Trong đó, tại Gói thầu 1.9 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng, Công trình thủy Hà Nội cũng liên danh với Xây dựng Trường Xuân để trúng thầu, giá trúng thầu là 270,119 tỷ đồng.

Ngoài các gói thầu trên, Công ty CP Xây dựng Trường Xuân được công bố trúng 4 gói thầu khác kể từ năm 2016 đến nay, quy mô dao động từ 38 tỷ đồng đến trên 324 tỷ đồng.