(BĐT) - Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bao phía Nam xã Thủy Sơn có giá gói thầu là 104,87 tỷ đồng vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty CP Thương mại vận tải Dũng Thắng - Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Thống Nhất trúng thầu với giá 103,293 tỷ đồng. Thời gan thực hiện hợp đồng là 200 ngày.

Hai nhà thầu bị loại bao gồm: Công ty CP Xây dựng Tấn Lộc bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Công ty TNHH Trung Hạnh bị loại ở bước đánh giá về tài chính. Cả 2 nhà thầu bị loại này đều từng trúng các gói thầu do Ban QLDA ĐTXD huyện Thủy Nguyên làm chủ đầu tư. Trong đó, Nhà thầu Trung Hạnh trúng hàng chục gói thầu tại Ban này.

2 thành viên trong Liên danh trúng thầu đều là doanh nghiệp có địa chỉ tại Hải Phòng. Các gói thầu 2 doanh nghiệp này được công bố trúng thầu trong vòng 5 năm qua chủ yếu tại Hải Phòng. Riêng tại Ban QLDA ĐTXD huyện Thủy Nguyên, Công ty CP Thương mại vận tải Dũng Thắng được công bố trúng 10 gói thầu trong vòng 3 năm trở lại đây; Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Thống Nhất được công bố trúng 10 gói thầu từ tháng 6/2020 đến nay.