(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH CID - Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Xây dựng và đầu tư Lê Gia đã trúng gói thầu nêu trên. Giá trúng thầu là 7.998.150 Euro. Theo Bên mời thầu, với tỷ giá quy đổi EUR/VND là 26.177 thì giá trúng thầu này tương đương 209,367 tỷ đồng. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, với thời gian thực hiện là 717 ngày.

Bên mời thầu cho biết, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Liên danh Công ty TNHH CID - Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Xây dựng và đầu tư Lê Gia; Liên danh Công ty EMIT Group - Ercole Marelli Impianti Technologici S.r.l EMIT - Công ty CP Xây dựng và Phát triển kiến trúc đô thị UDCC; Liên danh TM.E - Đại Phú Thịnh - Pecom; Liên danh Sideridraulic - HTC. Kết quả đánh giá HSDT cho thấy, 3 nhà thầu bị loại do HSDT có giá đánh giá cao hơn so với giá đánh giá của nhà thầu trúng thầu.

Dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành có tổng mức đầu tư là 307,632 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA (vay Chính phủ Italia và vốn đối ứng).

Hiện Bên mời thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu thuộc Dự án. Theo đó, ngoài gói thầu nêu trên, Gói thầu Lập báo cáo xin cấp phép xả thải được trao cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Tây - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật môi trường Á Châu thực hiện; Gói thầu bảo hiểm công trình Dự án được trao cho Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội thực hiện.