(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Bắc Từ Liêm (chủ đầu tư - bên mời thầu) vừa lựa chọn Liên danh gồm 6 thành viên thực hiện Gói thầu số 07 Toàn bộ phần xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng trường Trung học cơ sở trong khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS-01).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 7 có giá là 100,661 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Có 3 nhà thầu tham dự. Trong đó, 2 nhà thầu bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ, gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị và Thương mại Hà Nội, Công ty CP Xây lắp và Phát triển Nhà HUD3.3.

Liên danh Công ty TNHH Cơ điện Thái An - Công ty CP Bá Dương Nội - Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam - Công ty TNHH Thiết bị trường học Nam Anh - Công ty CP Tư vấn năng lượng điện 2/9 - Công ty CP Môi trường cây xanh đô thị - VPT trúng thầu với giá 99,521 tỷ đồng, giảm giá 1,1% sau đấu thầu. Hợp đồng sẽ được thực hiện trong 586 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo dữ liệu Báo Đấu thầu, số gói thầu mà các thành viên trong Liên danh được công bố trúng trong hơn 4 năm qua như sau: Công ty TNHH Cơ điện Thái An khoảng 30 gói thầu; Công ty CP Bá Dương Nội trúng 27 gói thầu; Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam trúng 4 gói thầu; Công ty TNHH Thiết bị trường học Nam Anh trúng khoảng 120 gói thầu; Công ty CP Tư vấn năng lượng điện 2/9 trúng 40 gói thầu. Riêng Công ty CP Môi trường cây xanh đô thị - VPT được công khai trúng 1 gói thầu trước đó, cùng trong tháng 7/2020.