(BĐT) - Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin vừa lựa chọn Liên danh gồm Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và Công ty CP Xuất nhập khẩu máy Việt Nam thực hiện Gói thầu số 01 Thi công khoan, xúc bốc, vận chuyển đất đá, quặng năm 2022 - 2025.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 1.584,906 tỷ đồng, giảm 462 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,02%. Giá trúng thầu này đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng từ bản quyền, lợi nhuận của nhà thầu và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật cũng như chi phí dự phòng phát sinh. Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 48 tháng kể từ ngày 1/1/2022.

Gói thầu do Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh các năm 2022 - 2025. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Liên danh trúng thầu là nhà thầu duy nhất nộp HSDT. Trong Liên danh, phần công việc do Tổng công ty Khoáng sản – TKV đảm nhận trị giá 554,717 tỷ đồng; phần do Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin đảm nhận là 570,556 tỷ đồng và phần do Công ty CP Xuất nhập khẩu máy Việt Nam thực hiện là 45,662 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2017 đến nay, các thành viên trong Liên danh đã trúng một số gói thầu do các đơn vị ngành than mời thầu như: Công ty CP Xuất nhập khẩu máy Việt Nam trúng 2 gói thầu; Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin trúng 3 gói thầu…