Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019...
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019.

* Ngày 01/07/2019, Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CAG-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 1,96%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 196 đồng).

* Ngày 01/07/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã HAP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 02/07/2019, Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 03/07/2019, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 04/07/2019, Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (mã KMT-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 05/07/2019, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã STK-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 05/07/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

Theo VnEconomy