TCH, MLC, OPC, SMB, TIX, KHP, L12, CVC, THB, NRC, CMW thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

TCH, MLC, OPC, SMB, TIX, KHP, L12, CVC, THB, NRC, CMW thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/12/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%/cp (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2019.

* Ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (mã MLC-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07,16844%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 716,844 đồng và tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2019.

* Ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2019.

* Ngày 06/12/2019, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cp (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2019.

* Ngày 06/12/2019, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2019.

* Ngày 10/12/2019, Công ty Cổ phần Licogi 12 (mã L12-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2019.

* Ngày 10/12/2019, Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư (mã CVC-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2019.

* Ngày 06/12/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (mã THB-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền còn lại từ quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 26,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.630 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019.

* Ngày 10/12/2019, Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (mã NRC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019.

* Ngày 16/12/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã CMW-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4,068%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 406,8 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019.

Theo VnEconomy