(BĐT) - Ngày 22/9 tới, Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 8/10.

Với 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 15 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Được biết, năm nay Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức là 25%.

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 392,6 tỷ đồng, tăng 31,7%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 61,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 49,2 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm nay, doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 610 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 66 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 0,94% và giảm 21,6% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 64,4% kế hoạch doanh thu và gần 92,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.