Lấy ý kiến về Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (Dự thảo thông tư).
Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhằm cung cấp số liệu giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Ảnh: Tiên Giang
Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhằm cung cấp số liệu giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Ảnh: Tiên Giang

Dự thảo nêu rõ, Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh là bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhằm cung cấp số liệu giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cả nước.

Tại Dự thảo, Danh mục Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh của Việt Nam bao gồm 4 nhóm chỉ tiêu theo các mục tiêu cụ thể, đó là: giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Trong đó, có một số chỉ tiêu đáng chú ý như: cường độ phát thải khí nhà kính; tổng lượng phát thải khí nhà kính; tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng xanh so với tổng số xe buýt đang lưu hành tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1; số lượng trạm sạc, số lượng cổng sạc xe điện; lượng phân hóa học bình quân sử dụng trên 1 hecta đất trồng trọt…

Trước đó, ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 882/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, trong đó phân công Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư