(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu dân cư mới tại xã Tân Việt - Hồng Khê, huyện Bình Giang. Theo đó, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch dự kiến khoảng 39 ha.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND Tỉnh yêu cầu, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phải tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy định khác có liên quan. Sau khi Đồ án Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.