(BĐT) - Ngày 14/3/2019, Sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn công bố danh mục Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất cần đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Danh mục Dự án được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt ngày 7/3/2019. Theo Quyết định phê duyệt, Dự án có tổng chi phí thực hiện khoảng 6.231,5 tỷ đồng. Diện tích khu đất 52,3 ha, hiện đang là đất nông nghiệp, mặt nước, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng,… Khu đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 31/1/2019.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng là bên mời thầu, có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.