(BĐT) -  Được xem là một trong những dạng chiêu thức “địa phương hóa” phổ biến nhất nhằm chốt chặn nhà thầu lạ, các yêu cầu về bãi đổ thải, tập kết vật liệu phải có xác nhận của chính quyền địa phương liên tục được các chủ đầu tư áp dụng. Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy một số gói thầu giá trị lớn nhưng cũng không khiến các nhà thầu “mặn mà”.

Tiếp diễn các yêu cầu “địa phương hóa”

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03 Thi công xây dựng Gói số 1 (hạng mục: giao thông, cây xanh, thoát nước mưa, thoát nước thải) thuộc Dự án Khu dân cư số 3, xã Huống Thượng, TP. Thái Nguyên (dự toán 25,855 tỷ đồng). Tại Gói thầu này, nhà thầu phản ánh gặp khó khăn khi hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu nhà thầu có biên bản thống nhất vị trí đổ thải với chủ sở hữu khu đất, trong đó, phải được chính quyền địa phương xác nhận chấp thuận. Theo Nhà thầu, chính khó khăn trong việc xoay xở được tờ giấy xác nhận của bên thứ ba, cụ thể ở đây là chính quyền địa phương trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ dự thầu đã làm giảm đi tính cạnh tranh của cuộc thầu, đồng thời, không phù hợp với quy định về đấu thầu.

Gói thầu hiện đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 2 nhà thầu gồm Liên danh Công ty CP Poliland - Công ty CP Kỹ thuật TST và Công ty TNHH Vũ Tần.

Tại Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà ở bộ đội, nhà xe sẵn sàng chiến đấu thuộc Trung đội Vận tải/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc (dự toán 4,426 tỷ đồng), HSMT cũng xuất hiện yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương nơi tập kết vật liệu thừa, phế thải xây dựng (chất thải rắn) và vị trí bãi đổ thải được cơ quan có thẩm quyền địa phương cấp phép. Cho rằng đây là yêu cầu khó xoay xở trong giai đoạn dự thầu, một nhà thầu đề xuất phương án thay thế bằng cách lưu giữ chất thải rắn trong khuôn viên công trường trong vòng 12h sau đó vận chuyển đến tái sử dụng ở công trình khác (san lấp, làm đường tạm của công trình…) thay vì đề xuất một vị trí tập kết chất thải rắn riêng biệt có xác nhận của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đề xuất này không được Chủ đầu tư chấp thuận.

Thời điểm mở thầu ghi nhận sự tham dự của duy nhất Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Hiệp, với giá dự thầu 4,419 tỷ đồng.

3 gói thầu xây lắp lớn tại Quảng Nam: Chỉ một nhà thầu dự

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất đóng/mở 3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An. Theo đó, mỗi gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự.

Đây là Dự án thành phần có tổng mức đầu tư 700,487 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng ngân sách tỉnh Quảng Nam, thuộc Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tại Gói thầu HA W2-1 Xây lắp đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An - đoạn 1 (giá dự toán 230,887 tỷ đồng), nhà thầu duy nhất tham dự là Liên danh Công ty CP Đạt Phương - Công ty CP Vật tư, Thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I - Công ty TNHH Thanh Tiến, với giá dự thầu 204,98 tỷ đồng, giảm 11,2% so với giá gói thầu.

Nhà thầu tham dự Gói thầu HA W2-2 Xây lắp đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An - đoạn 2 (dự toán 217,361 tỷ đồng) là Liên danh Công ty TNHH Phước Thịnh Phát - Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, giá dự thầu 200,766 tỷ đồng, giảm giá 7,6%.

Gói thầu HA W2-3 Xây lắp đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An - đoạn 3 (giá dự toán 217,426 tỷ đồng) cũng ghi nhận sự tham dự của duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, với giá dự thầu 202,839 tỷ đồng, giảm 6,7% so với dự toán gói thầu.