(BĐT) - Đó là con số vừa được UBND tỉnh Kon Tum công bố trong báo cáo mới đây về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 2017. Theo đó, trong tổng số 1.834 gói thầu thực hiện năm 2017, với tổng giá gói thầu 1.904,388 tỷ đồng, thì tổng giá trúng thầu là 1.887,589 tỷ đồng, tức chỉ giảm tương đương 16,799 tỷ đồng.

Điều đáng lưu ý, số gói thầu xây lắp chỉ tiết kiệm được 0,748%, tương đương 12,4 tỷ đồng; số gói thầu tư vấn là 1,6%, tương đương 3,968 tỷ đồng; số gói thầu phi tư vấn là 4,73%, tương đương 431 triệu đồng. Nếu phân loại theo dự án, thì dự án nhóm B đấu thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,55%, tương đương 3,281 tỷ đồng; dự án nhóm C là 1,03%, tương đương 13,518 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kon Tum thừa nhận, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc không có báo cáo hoặc có báo cáo nhưng không đảm bảo các nội dung thường xuyên, kịp thời về công tác đấu thầu cho cơ quan quản lý, nên việc cập nhật thông tin về hoạt động đấu thầu để làm cơ sở báo cáo với các bộ, ngành trung ương còn chậm.

Ngoài ra, do số lượng cán bộ làm công tác đấu thầu còn hạn chế, lại hầu hết kiêm nhiệm nên bị ảnh hướng rất nhiều đến việc quản lý và thực hiện công tác đấu thầu. Do đó, bên cạnh việc cam kết tiếp tục chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu, cũng như tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Kon Tum hoặc các tỉnh khu vực Tây Nguyên.