(BĐT) - Ngày 17/9 tới, Kienlongbank (UPCoM: KLB) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3%.

Với 296,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, KLB dự kiến sẽ phát hành thêm 23,7 triệu cổ phiếu mới trong đợt trả cổ tức này.

Nửa đầu năm 2018, tổng tài sản của KLB đạt 39.200 tỷ đòng; cho vay khách hàng đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 10,8%; huy động tiền gửi đạt 27.936 tỷ đồng, tăng 6,93%; lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng.