(BĐT) - Công ty CP Nước Môi trường Bình Dương (Biwase) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 139,5 tỷ đồng, tăng trưởng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung ứng dịch vụ của Biwase tăng 14,88% lên 740,5 tỷ đồng. Trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 12,49% giúp lợi nhuận gộp tăng tới 18,39%, đạt 309,4 tỷ đồng. Số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước trong quý III/2020 của Biwase đạt 295.205 khách, tăng trưởng 10,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời sản lượng tiêu thụ nước cũng tăng 8,1 triệu m3 lên 121,4 triệu m3.