Số vốn ngân sách của cần phải rót vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc - nơi được kỳ vọng thành Sillicon Valley của Việt Nam lên tới 8.286 tỷ...
Khu công nghệ cao Hoà Lạc đang thiếu vốn đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc đang thiếu vốn đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng.

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc vừa có báo cáo về nhu cầu vốn bổ sung cho dự án gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm tháng 3/2017, Khu công nghệ cao Hoà Lạc có 79 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 61.343 tỷ đồng trên tổng diện tích 347,5ha thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu - triển khai, đào tạo thương mại dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Trong khi đó, tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hoà Lạc là 15.620 tỷ đồng, trong đó vốn giải phóng và tái định cư khoảng 5.940 tỷ, vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 9.679 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hết năm 2016, ngân sách mới chi được 7.333 tỷ đồng cho vốn giải phóng mặt bằng và tái định cư là 3.031 tỷ đồng.

Số vốn còn lại cần bố trí là 8.286 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nước ngoài là 4.138 tỷ, vốn trong nước là 4.148 tỷ đồng.

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho biết đã rà soát các khu vực cần ưu tiên giải phóng mặt bằng và làm việc với UBND thành phố Hà Nội để đề nghị thành phố xem xét ứng vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại ngày 22/3/2017.

Tuy nhiên, Tp. Hà Nội tại Thông báo số 273 ngày 13/4/2017 cho biết “không có điều kiện để ứng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng”.

Do đó, Ban quản lý đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối các nguồn vốn, bố trí vốn cho dự án.

Về 4.138 tỷ đồng vốn nước ngoài cần phải bố trí, trong đó Chính phủ đã ký kết hiệp định vay vốn ưu đãi với Cơ quan Hợp tác quốc tế lần 1 còn 1.729 tỷ đồng đang được bố trí theo tiến độ và hợp đồng vay.

Tổng số vốn trong nước cần phải bố trí là 4.148 tỷ đồng, trong đó công tác giải phóng mặt bằng là 2.909 tỷ đồng, vốn cho hạ tầng kỹ thuật chung là 1.239 tỷ đồng.

Trước mắt Ban quản lý Khu công nghệ cao đề nghị bổ sung vốn còn thiếu cho dự án ODA theo tiến độ và hiệp định vay, sau đó đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cân đối các nguồn vốn để tập trung bố trí cho Ban quản lý 2.067 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1998, Khu công nghệ cao Hoà Lạc được xây dựng với định hướng trở thành một đô thị sinh thái thông minh, là nơi tập trung, liên kết các hoạt động đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển cũng như cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

Khu công nghệ cao được kỳ vọng trở thành Sillicon Valley của Việt Nam, rút ngắn khoảng cách về trình độ khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới song 20 năm qua khu công nghệ cao vẫn chưa thể giải phóng xong mặt bằng (còn 243ha trong tổng số 1.586ha quy hoạch).

Việc đầu tư còn chia nhiều giai đoạn, thiếu đồng bộ trong xây dựng hạ tầng, khó khăn trong cấp vốn và đầu tư chưa xứng tầm, số lượng dự án công nghệ cao còn thấp, nhiều nhà đầu tư than về hạ tầng…

Theo Vneconomy