(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ gồm 2 khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ. Cụ thể là 2 khu vực khoáng sản cao lanh (kaolin) tại Gò Đáo khu 6, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn và tại Hố Gấu khu 6, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các khu vực nêu trên. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn phải đảm bảo có đủ nguồn lực về vốn, công nghệ, thiết bị để khai thác, chế biến, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường…

 Việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 28 Luật Khoáng sản; không thuộc khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên.