(BĐT) - Sáng ngày 8/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra tại Hà Nội.
Toàn cảnh Đại hội sáng ngày 8/9/2020. Ảnh: Lê Tiên

Toàn cảnh Đại hội sáng ngày 8/9/2020. Ảnh: Lê Tiên

Tham dự Đại hội về phía khách mời có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các ban Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Bộ KH&ĐT có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ KH&ĐT cùng 191 đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo; nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chủ động, đổi mới sáng tạo ảnh 1

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Lê Tiên

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm, phân tích những hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cần phát huy trí tuệ, sáng tạo và có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị vào báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tổng kết tại Đại hội, đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, vượt qua nhiều thách thức, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Bộ KH&ĐT đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng và Nhà nước, Bộ KH&ĐT đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, Đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bộ KH&ĐT tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Bộ đã theo dõi sát, thường xuyên phân tích, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội; chủ động đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chủ động, đổi mới sáng tạo ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đăng Trương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&ĐT, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu báo cáo tham luận tại Đại hội. Ảnh: Lê Tiên

Báo cáo tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Trương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&ĐT, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cho biết, với chức năng chính là nghiên cứu, xây dựng và kiểm tra việc thực thi các cơ chế, chính sách, pháp luật về đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, Cục Quản lý đấu thầu đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi, chính sách pháp luật về đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, góp phần đảm bảo hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước nói riêng và hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn – đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, có yếu tố bất lợi nhưng Đảng bộ Bộ KH&ĐT vẫn vượt lện khó khăn, phát huy truyền thống, bản lĩnh và trí tuệ tập thể, chủ động nắm bắt tình hình và đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu tích cực trên nhiều phương diện: công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước có nhiêu yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống 75 năm của Ngành để xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bộ KH& ĐT đã có bước đột phá trong xây dựng thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước; chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan, tham mưu các giải pháp kịp thời, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ đề ra, có sự đóng góp rất tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước với tư cách là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng, Nhà nước.

Diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT được tổ chức với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và theo đúng quy định, nhằm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Bộ KH& ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ Cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chủ động, đổi mới sáng tạo ảnh 3
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Bộ KH& ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí. Ảnh: Lê Tiên

Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí (theo A,B,C):

1. Đồng chí Lê Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp

2. Đồng chí Lê Việt Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

3. Đồng chí Mai Ngọc Bích – Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

4. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã

5. Đồng chí Trần Duy Đông – Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ

6. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ

7. Đồng chí Đào Thị Thu Hiền – Chánh văn phòng Đảng ủy Cơ quan

8. Đồng chí Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

9. Đồng chí Đỗ Nhất Hoàng – Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài

10. Đồng chí Trần Hào Hùng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế

11. Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp

12. Đồng chí Lương Văn Kết – Chánh thanh tra Bộ KH&ĐT

13. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&ĐT

14. Đồng chí Phạm Hoàng Mai – Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại

15. Đồng chí Lê Trọng Minh – Tổng biên tập Báo Đầu tư

16. Đồng chí Nguyễn Thế Ngân – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

17. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế

18. Đồng chí Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ KH&ĐT

19. Đồng chí Lê Thành Quân – Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị

20. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm – Chánh văn phòng Bộ KH&ĐT

21. Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

22. Đồng chí Giang Thanh Tùng – Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

23. Đồng chí Đinh Ngọc Thắng – Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch

24. Đồng chí Tăng Ngọc Tráng – Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

25. Đồng chí Đỗ Thành Trung – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

26. Đồng chí Nguyễn Đăng Trương – Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu.