Ngày 30/09: Có 71 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 30/9/2019, có 71 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 30/09: Có 71 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm
Ngày 30/09: Có 71 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 15/10/2019 trở về trước, nhưng đến ngày 30/9/2019 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Công ty Điện lực Phú Thọ cho dự án “Công trình sửa chữa lớn: 1. Đường dây 0,4kV sau TBA Khả Cửu 2,3,4; 2. Đường dây 0,4kV sau TBA Đông Cửu 2,3” được phê duyệt tại Văn bản số 1756/QĐ-PCPT ngày 13/9/2019; KHLCNT của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) cho dự toán “May trang phục y tế cho viên chức năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 4314/QĐ-SYT ngày 06/9/2019; KHLCNT của Trung tâm Khám phá khoa học cho dự toán “Chế tạo các mô hình khoa học để trưng bày tại Trung tâm Khám phá khoa học năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 254/QĐ-SKHCN ngày 21/8/2019; KHLCNT của VNPT Nghệ An cho dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Đầu máy toa xe/CSHT-NAN-00296 thuộc TP Vinh đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2191/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS X7-Hoi-Son-ASN_NAN/CSHT_NAN_00153 thuộc huyện Anh Sơn đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2153/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Tương Dương 2/NAN2019_040 thuộc huyện Tương Dương đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2195/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Thạch Sơn/NAN2019-002 thuộc huyện Anh Sơn đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2154/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Tân Phú 3/NAN2019-028 thuộc huyện Tân Kỳ đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2180/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Tri Lễ 3/NAN2019-015 thuộc huyện Quế Phong đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2167/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS 48 Nguyễn Sỹ Sách/NAN2019-037 thuộc TP Vinh đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2190/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Nghĩa Phúc 2/NAN2019-026 thuộc huyện Tân Kỳ đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2178/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Nghi Trường 2/NAN2019-014 thuộc huyện Nghi Lộc đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2166/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Nghi Công Nam/NAN2019-013 thuộc huyện Nghi Lộc đợt 2 giai đoạn 2018-2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2165/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Long Sơn 2/NAN2019-001 thuộc huyện Anh Sơn đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2152/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Kỳ Sơn 2/NAN2019-025 thuộc huyện Tân Kỳ đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2177/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Hương Sơn 2/NAN2019-027 thuộc huyện Tân Kỳ đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2179/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Hưng Hòa 3/NAN2019-036 thuộc TP Vinh đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2187/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Cát Văn 3/NAN2019-032 thuộc huyện Thanh Chương đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2183/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS KS Á Đông/NAN2019-038 thuộc TP Vinh đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2189/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS KS BeiJing Vinh/CSHT-NAN-00412 thuộc TP Vinh đợt 2 giai đoạn 2018 - 2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2192/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động trạm BTS Cánh Tráp 2/NAN2019_039 thuộc huyện Tương Dương đợt 2 giai đoạn 2018-2019 - VNPT Nghệ An năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2194/QĐ-VTNA-KTĐT ngày 23/8/2019; KHLCNT của Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho dự án “Cổng, sân, hàng rào Trường Mầm non Lý Trạch” được phê duyệt tại Văn bản số 139/QĐ-UBND ngày 12/9/2019; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 109/QĐ-SKHĐT ngày 06/9/2019, dự án “Cải tạo, sửa chữa Trường PTCS Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 107/QĐ-SKHĐT ngày 06/9/2019, dự án “Cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 108/QĐ-SKHĐT ngày 06/9/2019, dự án “Cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 105/QĐ-SKHĐT ngày 05/9/2019; KHLCNT của Trường Đại học Sài Gòn cho “Dự toán mua sắm thường xuyên” được phê duyệt tại Văn bản số 449/QĐ-ĐHSG ngày 11/9/2019; KHLCNT của UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Khảo sát địa hình (phần diện tích điều chỉnh) phục vụ điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030” được phê duyệt tại Văn bản số 3045/QĐ-UBND ngày 27/8/2019, dự án “Điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035” được phê duyệt tại Văn bản số 3005/QĐ-UBND ngày 26/8/2019; KHLCNT của Công ty Điện lực Phú Thọ cho “Công trình sửa chữa lớn: Đường dây 0,4kV sau TBA Yên Sơn 1,2,3,4,6” được phê duyệt tại Văn bản số 1751/QĐ-PCPT ngày 13/9/2019; KHLCNT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho dự toán “Mua sắm, lắp đặt thiết bị tự động hóa các điểm đo mưa (9 điểm) tại các huyện và 02 điểm tự ghi mực nước” được phê duyệt tại Văn bản số 1962/QĐ-UBND ngày 03/9/2019; KHLCNT của Đài Khí tượng cao không cho dự toán “Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn năm 2019 của Đài Khí tượng cao không” được phê duyệt tại Văn bản số 374/QĐ-TCKTTV ngày 11/9/2019; KHLCNT của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho “Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ - Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được phê duyệt tại Văn bản số 191/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2019; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoàng Tiến Dương cho dự toán “Gói thầu số 05: Hội trường khu hành chính huyện” được phê duyệt tại Văn bản số 466/QĐ-VPHU ngày 09/9/2019; KHLCNT của UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho dự án “Nâng cấp láng nhựa tuyến đường từ trung tâm xã đi 3 ấp Phước Tiến, Nam Đô đến ngã ba ấp Sắc Xi, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú” được phê duyệt tại Văn bản số 1921/QĐ-UBND ngày 12/9/2019; KHLCNT của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho dự án “Nâng cấp, sửa chữa thiết bị truyền hình trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Sao, xã Tu Mơ Rông, xã Tê Xăng)” được phê duyệt tại Văn bản số 730/QĐ-UBND ngày 10/9/2019; KHLCNT của Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho dự án “Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Long Khánh số 1 thuộc Agribank Chi nhánh TP. Long Khánh Đồng Nai” được phê duyệt tại Văn bản số 159/QĐ-NHNoĐN-TH ngày 29/8/2019; KHLCNT của Viễn thông Phú Yên - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho dự toán “Đầu tư trang bị 09 tuyến Viba phục vụ truyền dẫn 3G/4G, Viễn thông Phú Yên năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 440/QĐ-VNPT-PY ngày 30/8/2019; KHLCNT của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho dự án “Doanh trại Ban CHQS thành phố Móng Cái/Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 3915/QĐ-BQP ngày 11/9/2019, dự án “Doanh trại Ban CHQS thị xã Quảng Yên” được phê duyệt tại Văn bản số 3844/QĐ-BQP ngày 04/9/2019; KHLCNT của Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình cho dự án “Đồ án Quy hoạch chi tiết mở rộng Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỷ lệ 1/500” được phê duyệt tại Văn bản số 3190/QĐ-UBND ngày 21/8/2019; KHLCNT của UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho dự án “Nâng cấp, sữa chữa tuyến mương quanh chợ Càn khối Ái Quốc, phường Quỳnh Phương” được phê duyệt tại Văn bản số 413 ngày 10/9/2019; KHLCNT của Trung tâm Tư vấn quy hoạch kiểm định xây dựng Đồng Nai cho dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng” được phê duyệt tại Văn bản số 2855/QĐ-UBND ngày 11/9/2019; KHLCNT của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thương mại Bửu Thành cho dự toán “Khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 119/QĐ-TNĐT-QTHC ngày 05/9/2019; KHLCNT của UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho dự án “Đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với quốc lộ 40B” được phê duyệt tại Văn bản số 2582/QĐ-UBND ngày 13/8/2019; KHLCNT của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Tân An Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM) cho dự án “Kênh N43-6-8” được phê duyệt tại Văn bản số 6432/QĐ-UBND ngày 06/8/2019, dự án “Sửa chữa, nâng cấp đường 360 + 361 (từ đoạn đường Đào Văn Thử đến đoạn thị trấn Củ Chi)” được phê duyệt tại Văn bản số 6429/QĐ-UBND ngày 06/8/2019, dự án “Kênh N46-6, xã Tân An Hội” được phê duyệt tại Văn bản số 6512/QĐ-UBND ngày 10/8/2019, dự án “Sửa chữa, nâng cấp Đường 377 (Đoạn từ đường dẫn vào KCN Tây Bắc đến đoạn đường Nguyễn Thị Rành)” được phê duyệt tại Văn bản số 7623/QĐ-UBND ngày 09/9/2019, dự án “Kênh N46-6-4, xã Tân An Hội” được phê duyệt tại Văn bản số 6461/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; KHLCNT của Trung tâm Văn Hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bắc Hà cho dự toán “Mua sắm bộ màn hình Led huyện Bắc Hà” được phê duyệt tại Văn bản số 2838QĐ-UBND ngày 13/9/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) cho dự án “Xây dựng Trung tâm VHTT – HTCĐ xã Tân Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1623/QĐ-UBND ngày 06/9/2019, dự án “Đường X6 + X7 + X12 + X15 xã Tân Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1626/QĐ-UBND ngày 06/9/2019; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cho dự toán “BCKTKT đầu tư xây dựng và KHLCNT công trình Sửa chữa tài sản cố định năm 2019 của Bệnh viện Trung ương Huế” được phê duyệt tại Văn bản số 3972/QĐ-BYT ngày 30/8/2019; KHLCNT của UBND thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho “Công trình: Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường Quỳnh Lưu, TDP1” được phê duyệt tại Văn bản số 76/QĐ-UBND ngày 09/9/2019; KHLCNT của Công an tỉnh Bắc Giang cho dự án “Xây dựng Nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Động thuộc Công an tỉnh Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 236/QĐ-CAT-HC ngày 30/8/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Nhật Minh cho dự toán “Công tác lắp đặt thiết bị tự động đo và thông báo tĩnh không ,mực nước tức thời” được phê duyệt tại Văn bản số 4288/QĐ-SGTVT ngày 13/9/2019; KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí CTCP Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật cho dự toán “Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2586/QĐ-BCT ngày 20/8/2019; KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho dự toán “Mua vật tư lô 1: phần cơ nhiệt hệ thống nhiên liệu than phục vụ sản xuất năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1300/QĐ-ĐLDKHT ngày 11/9/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cho dự án “Đường nối từ đường Nguyễn Huệ đến đường sau Công an huyện (đường bên nhà ông Học), thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai” được phê duyệt tại Văn bản số 170/QĐ-BQL ngày 09/8/2019, dự án “Đường nối từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Trãi thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai” được phê duyệt tại Văn bản số 168/QĐ-BQL ngày 09/8/2019, dự án “Đường Nguyễn Thị Minh Khai (nối dài), đường quy hoạch bên cạnh UBND thị trấn, đường sau Huyện đội, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai” được phê duyệt tại Văn bản số 169/QĐ-BQL ngày 09/8/2019, dự án “Trường Mầm non Sao Mai thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nhà trực, nhà để xe, mái che và sân bê tông” được phê duyệt tại Văn bản số 183/QĐ-BQL ngày 13/8/2019, dự án “Nhà làm việc các phòng ban huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nhà trực, nhà để xe” được phê duyệt tại Văn bản số 182/QĐ-BQL ngày 13/8/2019; KHLCNT của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho dự toán “Cung cấp hoá chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao phục vụ công tác giảng dạy và vệ sinh công sở bằng nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2019 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định” được phê duyệt tại Văn bản số 3595/QĐ-BYT ngày 14/8/2019; KHLCNT của UBND xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) cho dự án “Xây dựng tuyến đường giao thông từ tỉnh lộ 317 đi khu 7 xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy” được phê duyệt tại Văn bản số 30/QĐ-UBND ngày 10/9/2019, dự án “Xây dựng bờ kè đá Ngòi Ta xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy” được phê duyệt tại Văn bản số 28/QĐ-UBND ngày 20/8/2019; KHLCNT của UBND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho dự án “Trường Mẫu giáo Tây Giang. Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 03 phòng và 01 phòng giáo dục nghệ thuật” được phê duyệt tại Văn bản số 157/QĐ-SKHĐT ngày 05/9/2019; KHLCNT của UBND xã Châu Điền (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Nâng cấp đường đal kênh Cơ Ba (Bưng Dứa) phục vụ chuỗi dừa điểm đầu từ đường đal dự án AMD (Thạch Ri ấp Trà Bôn) đến điểm cuối nhà Nguyễn Văn Ri (ấp Xóm Lớn) xã Châu Điền” được phê duyệt tại Văn bản số 3152/QĐ-UBND ngày 28/8/2019; KHLCNT của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định cho dự toán “Mua sắm 14 bộ nhạc cụ cồng, chiêng cho các trường dân tộc nội trú và bán trú năm 2019 trên địa bàn tỉnh” được phê duyệt tại Văn bản số 674/QĐ-BDT ngày 05/9/2019; KHLCNT của Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang cho dự toán “Kinh phí may trang phục Y tế và mua bảo hộ lao đông năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện” được phê duyệt tại Văn bản số 4412/QĐ-UBND ngày 10/9/2019.

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.  

Ban biên tập

Tin liên quan