(BĐT) - Ngày 3/4/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.550 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Tường Lâm

Ảnh minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.050 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/3/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 750 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,06%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 64.818,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.