BĐT - Trong báo cáo về Dự báo Thương mại toàn cầu về Thị trường Việt Nam, HSBC nhận định xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng 11% trong giai đoạn từ 2016 - 2020.
HSBC: Xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 11%/năm trong 5 năm tới