Hợp đồng tương tự thế nào là đáp ứng yêu cầu

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nội dung hỏi đáp: Ông Trần Văn Dũng (Thanh Hóa) hỏi, nhà thầu tham dự đề xuất hợp đồng đang thực hiện, chưa thanh lý, phần công việc đã thực hiện có loại kết cấu và cấp công trình đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, giá trị nghiệm thu lớn hơn giá trị yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hợp đồng tương tự mà nhà thầu đề xuất có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau: Việc lập E-HSMT gói thầu xây lắp qua mạng (nội dung về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự) được thực hiện theo hướng dẫn tại Chương III Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, công trình hạng mục hoàn thành nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình hạng mục đó và được nghiệm thu.

Thời điểm xác nhận công trình hạng mục hoàn thành để xác định công trình hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.

Do vậy, việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp qua mạng tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của Tổ chuyên gia, Bên mời thầu.

Chuyên đề