(BĐT) - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch gồm 6 gói thầu, có tổng giá trị 248,421 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư của Dự án là 598,878 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách Tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Hiện tại, Bên mời thầu đang trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu 3 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu số 01 (giá gói thầu 86,075 tỷ đồng); Gói thầu số 02 (giá gói thầu 71,827 tỷ đồng); Gói thầu số 03 (giá gói thầu 86,588 tỷ đồng) và Gói thầu Tư vấn giám sát (giá gói thầu 2,816 tỷ đồng). Dự kiến cả 4 gói thầu cùng đóng/mở thầu ngày 19/9/2020.