UBND TPHCM vừa phê duyệt chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong khu 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An (quận 2).
Toàn cảnh khu Thủ Thiêm (TPHCM).

Toàn cảnh khu Thủ Thiêm (TPHCM).

Theo đó, trường hợp đất ở tại khu 4,3ha thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ sẽ được giao đất ở mới tương đương với diện tích đất ở đã được công nhận (kể cả phần diện tích thuộc lộ giới).

Nếu đất ở không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ nhưng các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn định trước ngày 15.10.1993 thì sẽ được giao đất ở mới tương đương đến 200m2.

Diện tích đất từ 200m2 trở đi (nếu có) hoặc các trường hợp sử dụng đất ở ổn định từ ngày 15.10.1993 trở về sau được giao đất ở mới diện tích tương đương, nhưng người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá đất vào tháng 9.2018.

Đối với đất nông nghiệp (trong khuôn viên đất ở hoặc đất nông nghiệp trong khu dân cư tập trung) đã sử dụng ổn định, nguồn gốc rõ ràng được xem xét chuyển mục đích sử dụng thành đất ở - làm căn cứ áp dụng nguyên tắc giao đất ở mới tương đương, nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (gồm cả phần diện tích lộ giới có nguồn gốc thuộc khuôn viên căn nhà sở hữu nhà nước nhưng không được xét bán hóa giá, hộ dân sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm), thực hiện giao đất ở mới theo tỷ lệ quy đổi 60%.

Với đất có nguồn gốc lấn chiếm sẽ được giao đất ở mới theo tỷ lệ quy đổi 40% nếu đã chuyển mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15.10.1993; theo tỷ lệ quy đổi 30% nếu chuyển mục đích sử dụng thành đất ở sau thời gian này.

Các trường hợp diện tích sau quy đổi nhỏ hơn 36m2, từ 36m2 đến 200 m2 hoặc lớn hơn 200 m2 áp dụng cách tính tương tự với trường hợp sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Tuy nhiên, với đất có nguồn gốc lấn chiếm đã chuyển mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15.10.1993, nhưng sau đó ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước, sẽ được giao đất ở mới theo tỷ lệ quy đổi 50%. Nếu chuyển mục đích sử dụng đất sau thời gian này được giao đất ở mới theo tỷ lệ quy đổi 40%.

Trường hợp diện tích sau quy đổi nhỏ hơn 36 m2 được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi; từ 36 m2 đến 200 m2 được giao nền đất theo hệ số hoán đổi; phần diện tích sau khi quy đổi lớn hơn 200 m2 được nhận chênh lệch diện tích bằng tiền theo đơn giá tại Quyết định số 1515.

Ngoài ra, các hộ dân trong khu 4,3 ha cũng được bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc khác trên đất; hoa màu, cây trồng; tài sản khác cũng như hỗ trợ thêm các khoản như ổn định về đời sống; chi phí tháo dỡ, di dời nhà; thiệt hại do ngừng sản xuất kinh doanh; thuê nhà tạm cư...

Tháng 10.2019, HĐND TPHCM đã thông qua chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,3 ha với phương án áp dụng giá đất theo hệ số quy đổi với 3 phương án là tiền, nền đất và nhà tái định cư.

Theo Lao động