(BĐT) - UBND TP. Hải Dương vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương (lần 3) với tổng mức đầu tư 1.774,584 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2021, Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, TP. Hải Dương (Bên mời thầu) sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu HD-PW-02 Kè kênh T1 (giá gói thầu 31,031 tỷ đồng); Gói thầu HD-PW-01 Hoàn thiện hạ tầng đường Nguyễn Lương Bằng và đường Thanh Bình (giá gói thầu 167,662 tỷ đồng).

Dự kiến, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu HD-PW-03 Xây dựng trạm bơm Lộ Cương + thiết bị (giá gói thầu 60,34 tỷ đồng) và quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu HD-PW-04 Xây dựng hệ thống thoát nước phía Bắc đường sắt + thiết bị (giá gói thầu 140,64 tỷ đồng).