(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV vừa lựa chọn Công ty CP Hoàng Trường (địa chỉ tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trúng Gói thầu số 01 Sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại Công ty Than Khánh Hòa - VVMI với giá trúng thầu là 133,149 tỷ đồng (giá gói thầu là 136,477 tỷ đồng, chênh lệch giảm 3,328 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,4%). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Công ty CP Hoàng Trường là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Ở nhiều gói thầu ngành than quy mô lớn khác, Công ty CP Hoàng Trường cũng không có đối thủ cạnh tranh.

Trong vòng hơn 4 năm trở lại đây, Công ty CP Hoàng Trường được công bố trúng 26 gói thầu liên quan đến ngành than. Thời gian tới, Hoàng Trường sẽ cùng lúc thực hiện 5 gói thầu quy mô lớn với tổng giá trúng thầu hơn 1.150 tỷ đồng. Ngoài gói thầu hơn 133 tỷ đồng nói trên, 4 gói thầu còn lại là: Gói thầu số 01 Sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại Công ty Than Na Dương - VVMI (giá trúng thầu là 73,558 tỷ đồng); Gói thầu số 03 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Công trình thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020 của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin (giá trúng thầu là 747,7 tỷ đồng); Gói thầu Thuê bốc xúc, vận chuyển, sàng tuyển, chế biến than thuộc Kế hoạch thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2020 của Công ty 790 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc (giá trúng thầu là 24,4 tỷ đồng); Gói thầu số 01 Thuê thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020 của Công ty Khe Sim - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc (giá trúng thầu là 171,4 tỷ đồng).