Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) khẳng định Nông nghiệp HAGL (HoSE: HNG) vẫn là công ty con và tiếp tục được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HAGL. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HNG là 49,2%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

HAG cho biết vẫn đang nắm quyền kiểm soát đối với HNG khi ông Đoàn Nguyên Đức đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HNG. Số lượng thành viên trong HĐQT của HNG đại diện cho Tập đoàn vẫn chiếm đa số (4/7 thành viên). Như vậy, về mặt luật pháp HNG vẫn là công ty con của HAGL và vẫn được hợp nhất BCTC vào công ty.

Hoàng Anh Gia Lai khẳng định HNG vẫn là công ty con dù sở hữu còn 49,2% ảnh 1

Nhóm HAGL và Hưng Thắng Lợi nắm 49,2% vốn HNG. Đơn vị: %

Lý lẽ của HAG dựa trên Điều 9, Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất, kế toán khoản đầu tư vào công ty con và  Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014.

Theo đó, quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con khi: (1) Các nhà đầu tư khác thỏa thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết; (2) Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thỏa thuận; (3) Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp HĐQT hoặc cấp quản lý tương đương".

Ngoài ra, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác khi (1) sở hữu trên 50% vốn; (2) có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định đa số hoặc tất cả Thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; (3) Có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Thaco và HAGL ký hợp tác chiến lược từ tháng 8/2018. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương khi đó cam kết sẽ rót vốn vào HAGL Agrico, triển khai dự án của HAGL Myanmar và thu xếp cơ cấu khoản nợ vay, cùng dòng vốn đầu tư vào vườn cây ăn trái.

Thời gian qua, ông Trần Bá Dương và các công ty liên quan thông qua việc mua trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu để nâng sở hữu tại HNG lên hơn 35%. Ngược lại, HNG lại dần chuyển nhượng các khoản đầu tư tại Công ty cao su Đông Dương, Công ty TNHH Đông Pênh và CTCP Bò sữa Tây Nguyên cho THADI - công ty nông nghiệp của Thaco.

Theo NDH