UBND TP.HCM vừa đề nghị Viện Kinh tế Việt Nam hoàn chỉnh Đề án cơ chế, chính sách đột phá để TP phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đề án cần bám sát Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, trong đó đánh giá những vấn đề liên quan đến việc đề xuất các cơ chế chính sách đột phá trên cơ sở của Hiến pháp, pháp luật, luận cứ khoa học kết họp thực tiễn phát triển của TP và kinh nghiệm phát triển của các TP trên thế giới.

Các giải pháp để thực hiện các cơ chế, chính sách đột phá phải trên cơ sở sử dụng hiệu quả, chủ động, đảm bảo cân đối các nguồn lực TP đang có; đề cao chủ trương phân cấp, tự chịu trách nhiệm của lãnh đạo TP khi được Trung ương phân cấp ủy quyền và cơ chế người dân vừa là người thực thi chính sách vừa giám sát các hoạt động của cơ quan công quyền nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý nhà nước.

UBND TP.HCM yêu cầu, Đề án cũng cần phát huy cao độ tính sáng tạo của nhân dân trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho TP phát triển thông qua các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý..., có những đóng góp cho TP.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển ngành khoa học công nghệ thực sự trở thành một ngành then chốt trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đánh giá kết quả phát triển 9 ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp trọng yếu đến nay trong tổng thể tăng trưởng kinh tế;

Đặc biệt, cần xây dựng chính quyền hiệu quả, biết lắng nghe, tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu cử; bảo đảm việc TP huy động các nguồn lực tài chính bằng các phương án, dự án đầu tư hiệu quả, khả thi…

PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, TP.HCM là một đô thị lớn, một siêu đô thị, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Thời gian qua, TP.HCM đã đạt được những kết quả phát triển nổi bật, luôn đóng vai trò là đầu tàu dẫn dắt công cuộc đổi mới và phát triển của nền kinh tế.

Tuy nhiên, đặt trong tương quan so sánh quốc tế và yêu cầu phát triển trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế, để tạo động lực cho cả nền kinh tế nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tụt hậu phát triển, Thành phố vẫn chưa phát triển đúng tầm, chưa phát huy tiềm năng và lợi thế; tự TP.HCM cũng bị tụt hậu phát triển so với nhiều thành phố khác trong khu vực. Do đó, cần có cơ chế, chính sách đột phá để TP.HCM phát triển.

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đề xuất, để thu hẹp khoảng cách với các thành phố và đô thị trong khu vực và thế giới, TP.HCM phải tận dụng các cơ chế hiện có; có sự hợp tác và phát triển liên kết vùng; phát triển các cụm ngành.

Trong khi đó, TS. Vũ Tuấn Anh, Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, để thực hiện tầm nhìn phát triển dài hạn và trung hạn, bên cạnh 7 chương trình đột phá, TP.HCM cần phải rà soát và điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế để thay đổi mô hình tăng trưởng của các lĩnh vực ưu tiên và đảm bảo tính bền vững cho toàn bộ nền kinh tế. Mặt khác, rà soát và điều chỉnh quy hoạch phân bố không gian của TP nằm trong mối liên kết với vùng. Bên cạnh đó, xây dựng đề án cải cách thể chế quản trị siêu đô thị TP.HCM.

Trong chương trình cải cách hành chính, cần xây dựng đề án cải cách thể chế quản trị siêu đô thị TPHCM theo hướng chuyển đổi cách tiếp cận của đề án chính quyền đô thị thành cách tiếp cận ứng dụng các chức năng và phương thức quản trị siêu đô thị.

TS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đề xuất các vấn đề quy hoạch phát triển đô thị. Theo ông Chính, những thành tựu đạt được trong xây dựng phát triển tại TP.HCM là rất đáng tự hào nhưng vẫn chưa tương xứng với vị thế, tiềm lực và vai trò của đô thị vai trò đầu tàu của cả nước. Vì vậy, TP.HCM cần rà soát lại toàn bộ công tác quy hoạch từ quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành.

Về cao độ xây dựng, cần xem xét quy hoạch san nền tiêu thủy của toàn Thành phố để khớp nối cao độ xây dựng cho các khu vực nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý cao độ xây dựng tránh ngập cục bộ và giải quyết tốt việc thoát nước.

Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông công cộng để kết nối với các loại hình giao thông khác. Mặt khác, tổ chức không gian kiến trúc đô thị theo hướng tôn trọng và thân thiện với thiên nhiên; trong quy hoạch các khu chức năng của đô thị nên nghiên cứu tích hợp các giải pháp quy hoạch - kiến trúc với giải pháp kỹ thuật hạ tầng đô thị.

Bên cạnh đó, cần có ý tưởng quy hoạch các trung tâm nổi bật như đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Đồng Khởi, khu Trung tâm Thủ Thiêm và các khu du lịch nổi tiếng như không gian bán đảo Bình Quới, cảnh quan du lịch dọc sông Sài Gòn và đặc biệt là quy hoạch xây dựng thêm nhiều công viên văn hóa, sinh thái nhất là tôn tạo và phát huy khu sinh quyền Cần Giờ. Ngoài ra, di chuyển các khu, cụm công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi thành phố; kết nối giao thông vùng.

Theo Reatimes.vn