(BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 của UBND tỉnh Hòa Bình cho thấy, tại các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ tiết kiệm đạt được còn thấp.
Năm 2018, tại các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,74%, giảm 0,12% so với năm 2017. Ảnh: Lê Tiên

Năm 2018, tại các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,74%, giảm 0,12% so với năm 2017. Ảnh: Lê Tiên

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, trong năm 2018, Tỉnh đã thực hiện 2.088 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, có 168 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 3 gói thầu đấu thầu hạn chế, 1.742 gói thầu chỉ định thầu, 104 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 17 gói thầu tự thực hiện, 54 gói thầu tham gia thực hiện của cộng đồng. Tổng giá gói thầu là 2.644,758 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.624,812 tỷ đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm là 0,74%). So với năm 2017, tỷ lệ tiết kiệm của năm 2018 giảm 0,12%.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, trong năm 2018, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện 229 gói thầu với tổng giá gói thầu là 356,654 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 321,669 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 9,8%).

Riêng dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trong năm 2018, tỉnh Hòa Bình thực hiện 8 gói thầu với tổng giá 164,060 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 142,920 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 12,88%).

Năm 2018, Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình đã tiến hành 7 cuộc kiểm tra công tác đấu thầu tại các đơn vị như UBND các huyện: Đà Bắc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy và các Sở: Giao thông vận tải, Y tế. Qua kiểm tra đã phát hiện các thiếu sót, tồn tại trong hoạt động đấu thầu như: lập hồ sơ mời thầu, mẫu hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&ĐT; tiêu chuẩn đánh giá về chỉ huy trưởng công trường chưa phù hợp với pháp luật về xây dựng. Trong đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất còn thiếu sót, nhất là việc đánh giá về năng lực máy móc thiết bị.

Như vậy, trong năm 2018, các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Tỉnh được chỉ định thầu vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số gói thầu. Tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu còn thấp, nhất là các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thấp hơn rất nhiều so với các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và gói thầu sử dụng vốn ODA.

Về đấu thầu qua mạng (ĐTQM), nếu như năm 2017 tỉnh Hòa Bình chỉ có 3 gói thầu xây lắp với hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh thực hiện ĐTQM thì năm 2018 toàn Tỉnh có 27/181 gói thầu đấu thầu rộng rãi áp dụng ĐTQM (đạt tỷ lệ 14,9%) và 65/158 gói thầu chào hàng cạnh tranh áp dụng ĐTQM (đạt tỷ lệ 41,1%). Trong số gói thầu sử dụng vốn nhà nước, tỷ lệ giảm giá của các gói thầu thực hiện ĐTQM đối với hình thức đấu thầu rộng rãi đạt 1,39%, đối với hình thức chào hàng cạnh tranh đạt 2,09%.

Tuy nhiên, theo lộ trình áp dụng ĐTQM tại Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, kết quả của tỉnh Hòa Bình chưa đạt tiến độ (tỷ lệ tối thiểu 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế).

Nguyên nhân được UBND tỉnh Hòa Bình đưa ra là do khó xác định được tổng số gói thầu thực hiện trong năm để qua đó xác định % số gói thầu phải ĐTQM nên các chủ đầu tư không chủ động đề xuất gói thầu ĐTQM, các cơ quan thẩm định cũng không có cơ sở để đề xuất gói thầu ĐTQM.