(BĐT) - Ngày 22/10 tới, Công ty CP Hóa An (mã chứng khoán: DHA) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 15%. Ngày thanh toán dự kiến là 12/11/2020.

Với 14,7 triệu cổ phiếu lưu hành, Công ty dự kiến chi 22,05 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 302,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,8% và 11,3% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20% bằng tiền mặt.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 173,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 42,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 10,9% và 24% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng, Công ty đã hoàn thành 71,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.