(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.195 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm mạnh 96,5%.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 6.809 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 80% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế giảm 80%, đạt 193 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch thu về 8.978,8 tỷ đồng doanh thu và 210,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 92% chỉ tiêu lợi nhuận.