(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đến hết ngày 15/9/2021, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao chi tiết cho các dự án 404.976,159 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao từ đầu năm. Số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 56.323,841 tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch.
Hiện còn 34 bộ, cơ quan trung ương và 37 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương được Thủ tướng giao. Ảnh: Nhã Chi

Hiện còn 34 bộ, cơ quan trung ương và 37 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương được Thủ tướng giao. Ảnh: Nhã Chi

Đối với ngân sách trung ương, hiện nay còn 34 bộ, cơ quan trung ương và 37 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng giao, trong đó một số đơn vị có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao, trên 70% kế hoạch.

Về ngân sách địa phương, còn 14 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng giao. Nguyên nhân là do nguồn thu giảm, một số dự án dự kiến bố trí từ nguồn thu xổ số kiến thiết nhưng chưa đủ thủ tục đầu tư và cũng không thể điều chỉnh nguồn thu này cho dự án khác. Cụ thể, theo quy định tại Nghị quyết số 129/2020/QH14 và Nghị quyết số 86/2019/QH14, nguồn thu xổ số kiến thiết chi cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế công lập, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, bổ sung thêm đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bộ KH&ĐT cho biết, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các nhiệm vụ, dự án khởi công mới trong năm 2021.