(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hải Phòng (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hợp phần Thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và Quản lý chất thải rắn Hải Phòng (Giai đoạn 1).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư phát triển, có tổng mức đầu tư được duyệt là 3.196 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP. Hải Phòng.

Theo đó, trong tháng 12/2019, Bên mời thầu sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 6 gói thầu tư vấn của Dự án gồm: Gói thầu số 1 - Lập nhiệm vụ và dự toán các gói thầu tư vấn bổ sung; Gói thầu số 2 - Lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án; Gói thầu số 3 - Thẩm tra Dự án điều chỉnh lần 4; Gói thầu số 4 - Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh lần 4; Gói thầu số 5 - Thẩm tra Dự toán công trình điều chỉnh lần 4 và Gói thầu số 6 - Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh lần 4.