(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương vừa phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389, Dự án có tổng mức đầu tư 191,920 tỷ đồng. Dự án gồm 8 gói thầu, trong đó Gói thầu số 4 là gói thầu xây lắp chính của Dự án, có giá gói thầu được duyệt là 141,210 tỷ đồng. Gói thầu có chiều dài tuyến là 4,314 km, xây dựng tại địa bàn phường Thất Hùng, các xã Bạch Đằng, Lê Ninh, thị xã Kinh Môn.