(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương về việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 9,9 ha.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đơn vị được giao lập Quy hoạch là UBND huyện Thanh Miện. Kinh phí lập quy hoạch do Công ty CP Đầu tư phát triển T&H tài trợ.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phải tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.