(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương giao UBND huyện Ninh Giang tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư mới xã Tân Quang và Chợ đầu mối - khu dân cư thương mại xã Tân Quang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Điểm dân cư mới xã Tân Quang có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 15 ha. Chợ đầu mối - khu dân cư thương mại xã Tân Quang có diện tích dự kiến khoảng 48,7 ha.

Sau khi đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.