(BĐT) - Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đang được phát hành rộng rãi cho nhà đầu tư có nhu cầu từ ngày 16/4 đến 16/5/2019 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ninh Giang. Đây là thông tin vừa được Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 30/10 (Bên mời thầu) cho biết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Bên mời thầu, Dự án có diện tích 9,25 ha, tổng chi phí thực hiện 91,325 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước.