Trong năm 2015, cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý trên 501.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 147 tỷ đồng. Số liệu này vừa được Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội công bố tại Hội nghị triển khai chương trình công tác đảm bảo Trật tự An toàn Giao thông năm 2016.
Hà Nội: Xử lý trên 501.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông
Theo FBNC