(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, ước tính năm 2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố đạt 352.685 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. Trong đó, vốn nhà nước giảm 0,5%; vốn ngoài nhà nước tăng 18,9%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,9%.
Hà Nội: Vốn đầu tư phát triển tăng 12,6% trong năm 2015. Ảnh Internet

Hà Nội: Vốn đầu tư phát triển tăng 12,6% trong năm 2015. Ảnh Internet

Năm 2015, tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng so với năm trước, song tốc độ tăng không đồng đều giữa các khu vực.

Ngoài ra, do nguồn vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý và nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản của Thành phố có hạn nên việc phân bổ kế hoạch đã tập trung cho nhóm các dự án trọng điểm, không để tình trạng thiếu vốn cho các dự án này.