(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, qua tổng hợp báo cáo của đơn vị cho thấy, năm 2016, TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện công tác đấu thầu đối với 10.063 gói thầu thuộc các dự án, công trình; với tổng giá trị gói thầu gần 34.207 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là hơn 32.936 tỷ đồng, chênh lệch giảm gần 1.271 tỷ đồng so với giá gói thầu.
Hà Nội tiết kiệm hơn 1.270 tỷ đồng qua đấu thầu

Đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển, TP. Hà Nội có tổng cộng 8.092 gói thầu thuộc các dự án, công trình với tổng giá trị gói thầu lên đến gần 22.912 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là hơn 22.451 tỷ đồng, giảm giá hơn 460 tỷ đồng, tương đương 2,06% so với giá gói thầu.

Trong số đó, đáng chú ý, các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư có 12 gói thầu và các gói thầu này đều được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Các dự án, công trình nhóm A có 24 gói thầu, trong đó 10 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 14 gói thầu chào hàng cạnh tranh.

Các dự án, công trình nhóm B có 948 gói thầu, trong đó 214 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 17 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, 542 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, 160 gói thầu chào hàng cạnh tranh...

Các dự án, công trình nhóm C có 7.108 gói thầu, trong đó 1.230 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 4.981 gói thầu chỉ định thầu, 724 gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh...

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng cho biết, các dự án mua sắm tài sản sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên của Hà Nội có 1.939 gói thầu. Tổng giá trị gói thầu là hơn 1.350 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là hơn 1.335 tỷ đồng, giảm giá hơn 14,9 tỷ đồng, tương đương 1,12% so với giá gói thầu.