(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong tháng 8/2020, Thành phố có 45 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 30 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó có 37 dự án 100% vốn FDI; 8 dự án liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, có 15 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 8,3 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 30 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng năm 2020, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI cấp phép mới và dự án bổ sung vốn trên địa bàn Hà Nội đạt 1.667 triệu USD. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp 8 tháng đạt 1.202 triệu USD.

Trong tháng 8/2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố ước đạt 4.557 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 8 tháng thực hiện được 26,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58,6% kế hoạch vốn năm 2020.