(BĐT) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, trong tháng 6/2021, Thành phố ước tính có 33 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 44,7 triệu USD, trong đó có 29 dự án 100% vốn nước ngoài; 4 dự án liên doanh, liên kết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, có 12 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 29,9 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 33 lượt, đạt 40,1 triệu USD.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI thành lập mới, dự án bổ sung tăng vốn và mua cổ phần ước đạt 694,3 triệu USD. Trong đó, có 171 dự án đăng ký mới với số vốn đạt 96,1 triệu USD; 78 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 477,7 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 250 lượt, đạt 120,5 triệu USD.