(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường liên xã Phù Lưu Tế - Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. Gói thầu có giá dự toán 73,114 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư của Dự án là 79 tỷ đồng từ ngân sách TP. Hà Nội, được đấu thầu rộng rãi qua mạng.
Huyện Mỹ Đức vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường liên xã Phù Lưu Tế - Xuy Xá

Huyện Mỹ Đức vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường liên xã Phù Lưu Tế - Xuy Xá

Trong số 2 nhà thầu tham dự, Liên danh Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Xây dựng giao thông 1 - Công ty CP Đầu tư Nam Invest bị loại từ vòng đánh giá sơ bộ. Kết quả, Liên danh Công ty TNHH Đại Điền - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Môi trường Thiên Phát - Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Hưng Thịnh trúng thầu với giá 72,902 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá đạt 0,2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Dữ liệu Báo Đấu thầu ghi nhận, 5 năm trở lại đây, Công ty TNHH Đại Điền được công bố trúng ít nhất 37 gói thầu. Trong đó, riêng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức, Công ty được lựa chọn thực hiện 12 gói thầu.

Bên cạnh gói thầu vừa trúng, Liên danh Công ty TNHH Đại Điền - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Môi trường Thiên Phát từng trúng một số gói thầu tại huyện Mỹ Đức. Đơn cử như Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường liên xã Hồng Sơn - An Mỹ, huyện Mỹ Đức (giá trúng thầu 72,552 tỷ đồng)...

Về phía Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Hưng Thịnh, trong 5 năm qua, Công ty được công bố trúng khoảng 20 gói thầu, đều là các gói thầu xây lắp quy mô dưới 5 tỷ đồng.