(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Trường Mầm non Nghĩa Đô (cơ sở 3). Dự án có tổng mức đầu tư là 161 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án gồm 12 gói thầu, trong đó có 9 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu xây lắp, 1 gói thầu hàng hóa, 1 gói thầu phi tư vấn, sẽ được mời thầu trong thời gian từ nay tới quý IV/2022. Dự án sử dụng ngân sách quận Cầu Giấy.

Gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị (không bao gồm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt và thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung) được mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là quý IV/2021. Giá dự toán Gói thầu là 128,904 tỷ đồng. Gói thầu Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt (giá dự toán 6,74 tỷ đồng) được mời thầu vào quý IV/2021.