(BĐT) - Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Đồng Văn III tỉnh Hà Nam vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 15 gói thầu thuộc Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III tỉnh Hà Nam - Giai đoạn II.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đây là dự án đầu tư phát triển, có tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 1.267 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư. Theo đó, từ nay đến hết quý I/2019, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 15 gói thầu nói trên, trong đó có 7 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh và 7 gói thầu được chỉ định thầu.

Trong quý I/2019, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Gói thầu 01: Chi phí xây dựng + thiết bị và các hạng mục chung. Đây là gói thầu xây lắp có quy mô lớn nhất Dự án với giá gói thầu được duyệt hơn 794 tỷ đồng.