(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020. Theo đó, thời gian tới, Hà Nam sẽ kêu gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm y tế chất lượng cao của vùng tại địa bàn các xã Liêm Tiết, Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) dự kiến là 87,383 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 - 2022. Hiện khu đất hơn 56.000 m2 quy hoạch thực hiện Dự án chưa được giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Hà Nam giao Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam làm bên mời thầu Dự án. Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng mới khu nhà ở, kết hợp cải tạo, chỉnh trang và khớp nối đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cũ.