(BĐT) - UBND TP. Hà Giang (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp Quảng trường 26/3 TP. Hà Giang với tổng mức đầu tư 119,458 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu sẽ được đấu thầu rộng rãi trong quý II/2020, gồm: Gói thầu số 03 - Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu 0,817 tỷ đồng); Gói thầu số 04 - Thi công xây dựng + Thiết bị (giá gói thầu 63,997 tỷ đồng); Gói thầu số 05 - Giám sát thi công xây dựng + thiết bị (giá gói thầu 1,035 tỷ đồng). 3 gói thầu còn lại được chỉ định thầu trong quý II/2020.