GVT trả cổ tức 36% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 30/6 tới, Công ty CP Giấy Việt Trì (mã chứng khoán: GVT) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 36%.

Như vậy, với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 41,76 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/6, thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 25/7/2023.

Mức chia cổ tức này vượt so với kế hoạch đã đề ra trước đó là 30%, nhưng vẫn thấp hơn con số cổ tức năm 2020 là 39%, xuất phát từ kết quả kinh doanh năm 2022 vượt xa các mục tiêu.

Cụ thể, kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 2.035 tỷ đồng, vượt 35 tỷ đồng, tương ứng 1,75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, vượt 50% mục tiêu đã đề ra.

Năm 2023, Công ty dự kiến chia cổ tức tối thiểu 20%, đồng thời lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 38 tỷ đồng, giảm tới 78,89% so với kết quả đạt được năm 2022.

Chuyên đề