(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (bên mời thầu) vừa có văn bản gửi tới Báo Đấu thầu làm rõ kiến nghị về việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Trường Mầm non Tịnh Thọ (Quảng Ngãi).
Bên mời thầu khẳng định, việc nhà thầu cho rằng Bên mời thầu không đăng tải công khai Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu là không chính xác. Ảnh minh họa: Lê Tiên

Bên mời thầu khẳng định, việc nhà thầu cho rằng Bên mời thầu không đăng tải công khai Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu là không chính xác. Ảnh minh họa: Lê Tiên

Trước đó, ngày 18/3, Báo Đấu thầu nhận được phản ánh của Công ty TNHH MTV D-G-T về việc Bên mời thầu không đăng tải đầy đủ KQLCNT của Gói thầu.

Gói thầu trên sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, giá gói thầu là 3.329 triệu đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 3/2/2020. Có 5 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Công ty TNHH MTV D-G-T, giá dự thầu là 3.000 triệu đồng; Công ty TNHH Lộc Thiên, giá dự thầu là 3.059 triệu đồng; Công ty TNHH Xây lắp công nghiệp Quảng Ngãi, giá dự thầu là 3.097 triệu đồng; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mai - Công ty TNHH MTV Xây lắp Tú Cường, giá dự thầu là 3.199 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phùng Hưng, giá dự thầu là 3.227 triệu đồng.

Trong số các nhà thầu trên, Công ty TNHH MTV D-G-T có giá dự thầu thấp nhất, nhưng bị loại vì không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Bên mời thầu tiếp tục đánh giá HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp thứ 2 là Công ty TNHH Lộc Thiên. Với kết quả đánh giá HSDT của nhà thầu này đạt yêu cầu, ngày 16/3/2020, Bên mời thầu có văn bản đề nghị UBND xã Tịnh Thọ phê duyệt KQLCNT gói thầu trên. Ngày 17/3/2020, Bên mời thầu đăng tải KQLCNT theo quy định, gồm Quyết định phê duyệt KQLCNT và Báo cáo đánh giá HSDT. Do đó, theo Bên mời thầu, việc nhà thầu phản ánh tới Báo Đấu thầu cho rằng Bên mời thầu không đăng tải công khai Báo cáo đánh giá HSDT là không chính xác. Bên mời thầu cho biết, nhà thầu phản ánh đã không kiểm tra kỹ các thông tin liên quan đến quá trình đấu thầu qua mạng gói thầu trên trước khi kiến nghị.

Đối với nội dung phản ánh về việc UBND xã Tịnh Thọ (chủ đầu tư) không có năng lực để thẩm định hồ sơ mời thầu nhưng vẫn đóng dấu thẩm định, quyết định phê duyệt KQLCNT không có căn cứ báo cáo đánh giá và kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định, Bên mời thầu cho biết, theo quy định của pháp luật về đấu thầu, chủ đầu tư có thẩm quyền thẩm định KQLCNT, phê duyệt KQLCNT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định. Việc chủ đầu tư là UBND cấp xã đóng dấu thẩm định vào hồ sơ mời thầu các gói thầu là rất phổ biến trong nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, Chủ đầu tư và Công ty TNHH Lộc Thiên đang hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng trúng thầu, với giá trúng thầu là 3.059 triệu đồng (giảm 270 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8,8%).